young-creative-team-discussing-over-papers-at-coff-S3T26FQ.jpg
ETXEBIZITZAREN BIRGAITZE ENERGETIKORAKO LAGUNTZAK: KANPOKO ELEMENTUAK

Leihoen Renove Plana: Eraginkortasun energetiko handiko kanpoko leihoak edo ate-leihoak (1.500€ arteko laguntza).

Eskaera egiteko epea: gaur egun itxita dago.

Partikularrentzako eta jabeen erkidegoentzako laguntzak, eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko:

Energia aurrezteko inguratzaile termikoan lanak (3.850€ arteko laguntza obra eta bizikidetza-unitate bakoitzeko, eta 45.000€-koa jabeen erkidegoarentzat).

Eskaera egiteko epea: 2026/06/22-2026/12/31.

Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorraren arloko laguntzak, ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko:

Eraikinaren portaera energetikoa hobetzea, eraberritzearen ondoren, gutxienez, C ziurtagiri energetikoa lortzeko.

Inguratzailearen gaineko jarduketa pasiboak, berokuntzaren beroa galtzeagatik energia-eskaria murrizten dutenak (11.000€rainoko laguntza etxebizitza bakoitzeko).

Eraikineko sistemen eta instalazioen errendimenduan eta eraginkortasunean eragiten duten jarduketa aktiboak, eraikineko energia primario ez-berriztagarriaren urteko kontsumoa murriztea lortzen duten instalazioak sartuz (3.200€-rainoko laguntza etxebizitza bakoitzeko).

Monitorizazio energetikoa: birgaitutako eraikinaren eraginkortasun energetikoaren hobekuntza egiaztatzea eta kuantifikatzea (etxebizitza bakoitzeko 230 €arteko laguntza).

Eskaera epea: gaur egun itxita dago.

Inguratzaile termikoa hobetzea (aurrekontuaren %35erainoko laguntza)

 • Instalazio termikoen eraginkortasun energetikoa hobetzea (aurrekontuaren %35erainoko laguntza):
  • Energia konbentzionala eguzki-energia termikoarekin ordeztea.
  • Energia konbentzionalaren ordez energia geotermikoa erabiltzea.
  • Energia konbentzionala biomasarekin ordeztea instalazio termikoetan.
  • Lehenago sartu ez diren sortze-azpisistemen eraginkortasun energetikoa hobetzea, bero-ponpa kasu.
  • Instalazio termikoen banaketa-, erregulazio-, kontrol- eta emisio-azpisistemen eraginkortasun energetikoa hobetzea.

Argiztapen-instalazioak hobetzea (aurrekontuaren %15erainoko laguntza).

Eskaera egiteko epea: gaur egun itxita dago.

Informazio gehiago hemen.

Subscribe to get 15% discount
Subscribe to get 15% discount