young-creative-team-discussing-over-papers-at-coff-S3T26FQ.jpg
ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN 2020RAKO LAGUNTZA-PROGRAMA

Sare elektrikotik isolatutako instalazio berriak, fotovoltaikoak, eolikoak edo minizentral hidroelektrikoak, beti ere instalatutako sortze-potentzia nominala 250 kW-tik gorakoa ez bada (erreferentziako kostuaren %30era arteko laguntzak).

Sare elektrikora konektatutako instalazio berriak:

  • Sare elektrikora konektatutako instalazio fotovoltaiko berriak, autokontsumorako, indarrean dagoen araudiaren arabera (erreferentziazko kostuaren %25erainoko laguntzak).
  • Sare elektrikora konektatutako instalazio berriak, eolikoak edo minizentral hidroelektrikoak, beti ere instalatutako sortze-potentzia nominala 1 MW baino handiagoa ez bada (erreferentziazko kostuaren %30era arteko laguntzak).

Eskaera egiteko epea: gaur egun itxita dago.

  • Galdara-gela berriak, biomasa erabiliz beroa ekoizteko (ur beroa, ur gainberotua edo lurruna) eta, hala badagokio, hotza ekoizteko aprobetxamendu termikoa sortzeko: potentzia nominala > 70 kW.
  • Galdara-gela berriak, beroa ekoizteko biomasa erabiliz (ur beroa): potentzia nominala 10 kW edo gehiagokoa (= >10 kW) eta gehienez 70 kW.
  • Aire beroa ekoizteko galdarak: potentzia nominala > 70 kW.
  • Lehendik dauden district heating instalazioetarako konexio berriak.
  • Ohiko erregaien erregailuak ordezkatzea eta galdarak egokitzea biomasa-erregailuekin: potentzia nominala > 70 kW.

Eskaera egiteko epea: gaur egun itxita dago.

  • Geotrukerako instalazio berriak. Beroa sortzeko ekipoak bero-ponpa geotermiko gisa tipifikatuta egon beharko dira beroa sortzeko (ur beroa, ur gainberotua edo lurruna) eta/edo hotza sortzeko (erreferentziako kostuaren %30eko laguntzak).

Eskaera egiteko epea: gaur egun itxita dago.

Subscribe to get 15% discount
Subscribe to get 15% discount