Search
Close this search box.
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga:

Tributu-kuotaren %95eko hobaria autokontsumorako energia berriztagarriak (eguzki-energia, energia eolikoa, geotermikoa eta abar) aprobetxatzeko sistemak instalatzen dituzten obretarako.

Ekonomia-jardueren gaineko zerga:

Zerga-kuotaren %25eko hobaria energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioetatik edo kogenerazio-sistemetatik energia erabiltzen edo ekoizten dutenentzat.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga:

Kuotaren %50eko hobaria eguzkitik datorren energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak borondatez instalatu diren ondasun higiezinentzat, baldin eta indarreko araudiak sistema horiek nahitaez betearazi behar ez baditu.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga:

%95eko hobaria motor elektrikodun ibilgailuentzat.

%75eko hobaria ibilgailu hibridoentzat edo gasa erregai gisa erabiltzen duten ibilgailuentzat.

Subscribe to get 15% discount
Subscribe to get 15% discount