Search
Close this search box.
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga:

Zerga kuotaren %95eko hobaria energia berriztagarriak instalatzeko obretarako, indarrean dagoen araudiak agintzen duen kasuetan izan ezik.

Ekonomia-jardueren gaineko zerga:

Zerga-kuotaren %10eko hobaria energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioetatik edo kogenerazio-sistemetatik energia erabiltzen edo ekoizten dutenentzat.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga

%50eko hobaria ibilgailu hibridoentzat.

%75eko hobaria ibilgailu elektrikoentzat eta gas-ibilgailuentzat.

Subscribe to get 15% discount
Subscribe to get 15% discount