Search
Close this search box.
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga:

Zerga-kuotaren %95eko hobaria eguzki-energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak dituzten obretarako.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga:

%25eko hobaria ibilgailu hibridoentzat eta motor elektrikoa dutenentzat.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga:

Kuotaren %50eko hobaria eguzkitik datorren energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak borondatez instalatu diren ondasun higiezinentzat, baldin eta indarreko araudiak sistema horiek nahitaez betearazi behar ez baditu.

Subscribe to get 15% discount
Subscribe to get 15% discount